Internetbanken syns på en datorskärm

Nya internetbanken (BETA)

Här kan du komma in på nya internetbanken som just nu är en beta-version. Under en övergångsperiod har vi två internetbanker vilket innebär att den gamla internetbanken finns kvar ett tag till men kommer att fasas ut.

Internetbanken i telefonappen

Internetbanken

Den här länken leder till gamla internetbanken som kommer att fasas ut. Under en övergångsperiod kan du välja var du vill  logga in och då finns två internetbanker samtidigt. Det går bra att bekanta sig med den nya internetbanken redan nu.