Återlansering: stödkonto med Vi-skogen

vi skogen

Foto: Vi-skogen

Nu återlanserar vi Vi-skogens stödkonto. Det innebär att Ekobanken ger Vi-skogen ett ekonomiskt stöd istället för att du som kund får ränta på ditt sparkonto. Summan vi ger till Vi-skogen baseras på kundernas totala sparande i stödkontot. Sedan använder Vi-skogen pengarna för att stötta fattiga småbrukande bönder i östra Afrika. Syftet är att bl.a. genom trädplantering bidra till ekologisk balans och till bättre och tryggare försörjning.

För att uppfylla detta ändamål får bönderna ekonomiskt stöd och hjälp med plantering av träd med metoden ”Agroforestry”. Genom att odla träd tillsammans med grödor i jordbruket kan familjer tjäna pengar nog att investera för framtiden. Träden har också en viktig roll för klimatet.

Öppna stödkonto

Mer om Vi-skogen

Agroforestry
Vad är Agroforestry? Det är ett lite krångligt ord, men en väldigt bra metod för att skapa en bättre miljö och minska fattigdom. Metoden går ut på att låta träd växa bland grödor och boskap, så att alla parter kan dra nytta av varandra. Träden ger bland annat skugga, foder till djuren, kompostmaterial – och faktiskt även fukt i marken. Ett agroforestryträd bidrar nämligen med mer vatten än det själv konsumerar.
Agroforestry bidrar till att återskapa ett naturligt ekosystem. Resultatet blir större skördar, ett behagligare klimat och ökad motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter.

Trädklubbar
Vi-skogen jobbar med att utbilda skolelever i klimatförändringarnas effekter. På Vi-skogens trädklubbar lär sig skolbarnen att plantera träd som skyddar mot torka, översvämningar och hunger. De får kunskaper om att träd ökar skördarna och ger pengar till utbildning. Träden kan vara startskottet för en grönare framtid, trots klimatförändringarna!
Barnen är inte skyldiga till klimatförändringarna. Men de får ta konsekvenserna. Kraftiga skyfall, torka och hunger leder till att barn dör, hämmas i utvecklingen och hindras till ett bra liv. Idag lever 160 miljoner barn i områden som riskerar svår torka, merparten av dem bor i Afrika. Men med stöd från Vi-skogen kan barnen ändra utvecklingen.

Läs mer om Vi-skogen