Kundkännedom och lagen om penningtvätt

Kundkännedom och lagen om penningtvätt

Längre ner i texten kommer några vanligt förekommande frågor och svar.

Enligt penningtvättslagen måste alla banker och andra finansiella bolag ha god kunskap om sina kunders ekonomi vilket medför att alla bankkunder regelbundet måste svara på frågor som går under lagen om penningtvätt. Du behöver således svara på några frågor och uppdatera informationen om dig och ditt engagemang hos oss. Vi har skickat ut en påminnelse per brev till de som ännu inte har besvarat frågorna som kundkännedom. Det går även bra att svara på frågorna via internetbanken eller kontakta banken så hjälper vi till.

Vanliga frågor angående blanketten om kundkännedom

Varför behöver banken information om kunderna?
Svar: Lagen om penningtvätt ställer krav på att banker och andra finansiella bolag har god kunskap om sina kunders ekonomi och affärsrelationen med kunden. Vi som bank har också skyldighet att löpande följa upp att informationen vi har är aktuell. Därför ställer vi frågor när du besöker ett bankkontor, per brev eller i internetbanken och appen.

Behöver jag svara på alla frågor i blanketten?
Svar: Ja, det behöver du göra, det är lagkrav på att vi får kundkännedom om alla våra kunder.

Ett passande svarsalternativ saknas, hur gör jag?
Svar: Välj det alternativ som är närmast det som passar. Exempelvis har du gjort en insättning hittills och planerar inte att göra någon ytterligare så är svarsalternativet insättning sker  "1- 5 gånger/månad". Ett annat exempelvis är att om du har 1.000 kr på ditt konto så väljer du 5.000 kr.

Vad händer om jag inte svarar? 
Svar: Om vi inte får in den informationen vi efterfrågar behöver vi vidta åtgärder. Det kan till exempel innebära att ditt konto eller banktjänster spärras. Om vi inte kan få kontakt med dig för att följa upp vår affärsrelation kan uppsägning av konto med tillhörande tjänster bli aktuellt.

Varför finns lagen om penningtvätt?
Svar: Syftet med penningtvättslagen är att förhindra att banker och andra finansiella aktörer utnyttjas för att tvätta pengar som till exempel kommer från brott eller för att finansiera terrorism.

Om du har fler frågor går det bra att höra av sig till oss per mejl eller på telefonnummer 08-551 714 70.