Ekobanken skylt i Gamla Stan, Stockholm

Med anledning av Riksbankens senaste höjningar av styrräntan

Ekobanken sätter normalt räntor kvartalsvis. I rådande läge har banken ändrat räntorna vid andra tillfällen under året. Banken lånar inte upp kapital för att låna ut, utan banken arbetar med inlåning och utlåning. Räntenettot är det överskott som ska täcka bankens kostnader såsom drift, personalkostnader, it-utveckling och övriga kostnader. 

Banken har bestämt att ändra räntorna per 30/11 efter de höjningar som Riksbanken genomfört. Räntan har ändrats på både inlåning och utlåning. 

Aktuella räntor 

Privat

Företag och föreningar