Think Bolder

Banking on Values Day 8 november 2023

I finansvärlden behövs det fler modiga som vågar och gör verkliga åtaganden som skapar positiva förändringar

Ekobanken är stolt medlem i Global Alliance for Banking on Values (GABV) och den 8 november firar vi alla modiga värdedrivna banker i världen. I år är temat "Think Bolder". Det var modigt att starta upp Ekobanken för 25 år sedan och fortfarande, till denna dag, är Ekobanken den enda svenska transparenta banken. 

Alla banker och finansinstitutioner kan, om de vill, verka som en kraft för det goda genom att slå samman sina enorma resurser för att göra omfattande och hållbara förändringar - förändringar som hjälper till att möta de nuvarande utmaningarna som världen står inför, både på global och på lokal nivå. Det är här som värderingsbaserad bankverksamhet kommer in; genom att ta risker, göra konkreta åtaganden och kontinuerligt driva på den hållbara utvecklingen av samhället. Det krävs mod för att ställa om till ett hållbart samhälle. Låt oss göra det tillsammans!

 

Läs mer på BankingonValuesDay.com