Årets föreningsstämma

Årets föreningsstämma kommer att hållas den 26 april. Motioner ska lämnas in senast 11 mars per post eller till info@ekobanken.se Kallelsen med mer information kommer i nästa nummer av Goda affärer som skickas ut till samtliga medlemmar.

Håll utkik för mer information.