Hållbarhetsrapportering

Som kund hos Ekobanken får du varje år svara på frågor, och denna vecka har vi skickat ut en e-post till alla våra företags- och föreningskunder med lån och/eller kontokredit i banken.

Genom att svara på dessa frågor hjälper du Ekobanken att följa upp bankens hållbarhetsarbete samt beräkna koldioxidutsläpp. Som kund kan du även använda datan för ert eget hållbarhetsarbete. Vi presenterar sedan de aggregerade resultaten i Ekobankens årsredovisning 2023.

I år har Worldfavor bytt till en ny plattform. Mycket kommer att vara precis som innan men den nya plattformen, Worldfavor 2.0 är mer användarvänlig och har flera nya funktioner, inklusive en ”koldioxidutsläppsräknare” som våra kunder kan använda sig av.

Om ni har fyllt i rapporten tidigare i samband med låneansökan kommer ni att så småningom även kunna se ert tidigare resultat i den nya plattformen. I nuläget kan man logga in i den första versionen för att se sina tidigare svar. Besvara enkäten så snart som möjligt men senast 25 januari 2024. Vid frågor kan ni maila pauline.claise@ekobanken.se
Samarbetet med Worldfavor stödjer bankens sammanställning av information om våra kunders hållbarhetsarbete.
 
Tack för ditt engagemang!