Föreningsstyrningsrapport

Rapporten utgår från Svensk kod för bolagsstyrning med de anpassningar som följer av att Ekobanken är en medlemsbank.

I rapporten finns bland annat fördjupad information om bankens organisation, om de förtroendevalda och om var kreditbeslut fattas.