Årets Lokalekonomidagar på flera platser i Sverige

Under våren 2013 kommer det att arrangeras regionala Lokalekonomidagar på fyra platser i Sverige. Genom dessa konferenser hoppas arrangörerna nå fler och kunna fokusera ännu mer på vad som behövs för att utveckla den lokala ekonomin utifrån de lokala förutsättningarna. Ekobanken är en av initiativtagarna och är medarrangör till Lokalekonomidagarna.

Läs mer och anmäl dig här