Presentation av låntagare

Som kund i Ekobanken kan du vara säker på att dina pengar investeras på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Det gör vi genom att ge lån till verksamheter som skapar ekologiska, sociala och kulturella mervärden.

Verksamheter som Ekobanken finansierar är väl grundade initiativ som skapar nytta för samhället, respekterar naturen och ger människor möjlighet att utvecklas. Verksamheter som finansieras av Ekobanken bidrar till ett mänskligare samhälle.