En hållbar bank för hållbara företag och föreningar

Ekobanken är en bank där företag och föreningar kan placera sin likviditet och långsiktiga placeringar hållbart. Företag och föreningar kan följa hållbarheten i sitt kapital tack vare att Ekobanken är transparenta med sin utlåning. Som låntagare blir ni synliga för Ekobankens stora nätverk. Tillsammans gör vi samhället hållbarare!

Kontoformer

Ekokonto

Ekobankens transaktionskonto som avtal om betaltjänster* och/eller kontokredit knyts till.

 • Kontot har ingen uppsägningstid och fri dispositionsrätt.
 • Ränta beräknas dag för dag.
 • Ekobankens konton omfattas av den statliga insättningsgarantin.
   

  * Avgift för betaltjänster se prislista 
  Information om konsumenters rättigheter i samband med betaltjänster finns på www.fi.se
Sparkonto
 • Ingen uppsägningstid.
 • Ränta beräknas dag för dag.
 • Barn under 18 år får en högre ränta från första kronan.
 • Ekobankens konton omfattas av den statliga insättningsgarantin.
Ekobanken Spar
 • Ger högre ränta på dina sparpengar vid saldo högre än 10.000 kr
 • Tillgång till internetbanken
 • Tillgång till mobilbanken med betaltjänster
 • Banköverföring - 4 st fria uttag/år och därefter 50 kr/uttag
 • Bankgiro - 50 kr/gång
 • Plusgiro - 50 kr/gång
 • Autogiro (se kostnader för banköverföring)
 • Ekobankens konton omfattas av den statliga insättningsgarantin.
   
Bundet konto med fast ränta
 • Bundet konto med fast ränta för hela placeringstiden 1, 2, eller 5 år.
 • En insättning per konto.
 • Löptiden börjar tre dagar efter att kontot öppnats.
 • Ränta beräknas dag för dag. Räntan läggs årligen till ett Sparkonto eller Ekokonto.
 • Förtida uttag är möjliga mot ränteskillnadsersättning.
 • Minsta uttagsavgift är 300 kronor.
 • Ekobankens konton omfattas av den statliga insättningsgarantin.
   
Stödkonto

Kontot skapar möjligheter för banken att ge ränterabatter till allmännyttiga verksamheter. Alla stödkontoinnehavare får en årlig redovisning över vilka verksamheter som fått stöd. Tjänster* och kredit knyts till kontot.

Ekobankens konton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Sparbrev med uppsägning

Uppsägning görs skriftligt 1, 3, 6 eller 12 månader i förväg.

 • Valfria belopp kan sättas in.
 • Ränta beräknas dag för dag. Räntan läggs årligen till ett Sparkonto eller Ekokonto.
 • Förtida uttag är möjliga mot avgift. Minsta uttagsavgift är 100 kronor.
 • Ekobankens konton omfattas av den statliga insättningsgarantin.
   

  Om en grupp sparare sammansluter sina Sparbrev med 12 månaders uppsägningstid till tjänsten Spargemenskap kan gruppen göra förtida uttag utan avgift om alla i gruppen gör det samtidigt. Bra för er som sparar till ett gemensamt projekt!
Oikocredit Sparkonto – Stängt för nyöppning
 • Minsta insättning är 1.000 kr.
 • Uppsägningstid 3 månader.
 • Ränta beräknas dag för dag. Räntan läggs årligen till ett Sparkonto eller Ekokonto. 
 • Förtida uttag är möjliga mot avgift (0,1 %). 
 • Ekobankens konton omfattas av den statliga insättningsgarantin.
   
Skogskonto / skogsskadekonto

Skogskonto och skogsskadekonto ger dig möjlighet att fördela inkomsterna från skogsbruket mellan olika år och därmed utjämna beskattningen. För kontoformerna gäller särskilda lagregler som bl.a. innebär att kontona har en begränsad löptid, se www.skatteverket.se.

Kontohavaren förbinder sig att följa reglerna vid användning av kontot. Medkontohavare medges inte. Avtalen upphör på förfallodagen utan föregående uppsägning och då för banken över kapitalbelopp och ränta till annat konto som kontohavaren har i banken.

Ekobankens konton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Vad ska pengarna verka för:

Alla bankens ändamål, det vill säga alla nedanstående utlåningsområden inklusive privatlån.

Ekologiska ändamål

Förnybar energi, produktion och förädling av ekologiska, biodynamiska – närodlade livsmedel, ekobyggen, projekt för biologisk mångfald, rättvis handel.

Sociala ändamål

Barn- och ungdomsverksamheter såsom förskolor, friskolor, särskolor och skolfartyg. Omsorgsverksamheter med boenden och dagliga verksamheter, komplementära behandlingsformer, verksamheter som stöder människor som vill förändra sina liv, ofta inom ramen för sociala företag.

Kulturella ändamål

Kulturhus, kulturföreningar, vuxenutbildning, tidningar, tidskrifter, digital media, religiös verksamhet.

Biståndskonto

Biståndskonton skapar ett bidrag till We Effect, Vi-skogen eller föreningen Sofias arbete. Pengarna lånas ut till alla bankens utlåningsområden inklusive privatlån.

Lokala kontoformer

Utlåning inom bankens utlåningsområden till verksamheter inom ett bestämt geografiskt område. Just nu finns följande lokala kontoformer:

 • Hållbar utveckling i Västra Götaland
 • Hållbar utveckling i Stockholms län
 • Hållbar utveckling i Skåne län
 • Åres Gröna Dalar

Hur du väljer ändamål

Du väljer ändamål i blanketten eller så skickar du in ditt val om ändamål via ett säkert meddelande när du är inloggad på banken.