Fullmäktige, revisorer och valberedning

Fullmäktige väljs på föreningsstämman. Fullmäktiges uppgifter är dels att välja styrelse, dels att stå till styrelsens och medlemmarnas förfogande för råd och normbildning i frågor av principiell beskaffenhet.

Fullmäktige ska bestå av minst tio och högst tjugofem personer med högst nio suppleanter. Föreningsstämman ska anpassa mandattider och val så att cirka en tredjedel av antalet fullmäktige väljs varje ordinarie föreningsstämma.

Ledamöter i Fullmäktige

Ordförande

Lena Lago, SÖDERTÄLJE

Vice Ordförande

Dag Klingborg, JÄRNA

Ordinarie

 • Sofia Edgren, STALLARHOLMEN
 • Anders Engström, NYNÄSHAMN
 • Eva Frisinger, SUNDBYBERG
 • Pär Granstedt, MÖLNBO
 • Ivar Heckscher, STOCKHOLM
 • Ewa Larsson, JOHANNESHOV
 • Ulla Herlitz, STYRSÖ
 • Annika Laurén, JÄRNA
 • Katharina Laurén, JÄRNA
 • Rüdiger Neuschütz, JÄRNA
 • Helena Nordlund, JÄRNA
 • Charlotta Norén, TÖREBODA
 • Florean Pietsch, STOCKHOLM
 • Jan Svensson, GÖTEBORG
 • Jan Swantesson, KARLSTAD
 • Pär Bergroth, FORSA
 • Emilia Rekestad, HÖLÖ
 • Johanna Schwang, STOCKHOLM

Ersättare

 • Pamela Reynold, NORA
 • Erik Berg, MJÖRN
 • Tinna Harling, MJÖRN
 • Marcus Larsson, BORLÄNGE
 • Marcus Laurén, STOCKHOLM
 • Elias Jackson-Peters, JÄRNA
   

Medlemsrevisor

Rüdiger Neuschütz

Revisorer

Ordinarie revisor
Grant Thornton Sweden AB med auktoriserad revisor Tobias Uhrberg som huvudansvarig revisor och Nilla Rocknö, auktoriserad revisor.

Suppleant
Grant Thornton Sweden AB

Valberedning

Valberedningen ska bereda valet av fullmäktige och styrelse.

 • Katarina Laurén
 • Jan Svensson
 • Charlotta Norén