Fullmäktige, revisorer och valberedning

Fullmäktige väljs på föreningsstämman. Fullmäktiges uppgifter är dels att välja styrelse, dels att stå till styrelsens och medlemmarnas förfogande för råd och normbildning i frågor av principiell beskaffenhet.

Fullmäktige ska bestå av minst tio och högst tjugofem personer med högst nio suppleanter. Föreningsstämman ska anpassa mandattider och val så att cirka en tredjedel av antalet fullmäktige väljs varje ordinarie föreningsstämma.

Ledamöter i Fullmäktige

Ordförande

Lena Lago, SÖDERTÄLJE

Vice Ordförande

Dag Klingborg, JÄRNA

Ordinarie

 • Fredrik Arvas, STOCKHOLM
 • Sofia Edgren, JÄRNA
 • Anders Engström, STOCKHOLM
 • Eva Frisinger, NORRKÖPING
 • Pär Granstedt, MÖLNBO
 • Anna Hallström, JÄRNA
 • Ivar Heckscher, STOCKHOLM
 • Ewa Larsson, JOHANNESHOV
 • Ulla Herlitz, STYRSÖ
 • Annika Laurén, JÄRNA
 • Katharina Laurén, JÄRNA
 • Rüdiger Neuschütz, JÄRNA
 • Helena Nordlund, JÄRNA
 • Charlotta Norén, SKARA
 • Florean Pietsch, JÄRNA
 • Jan Svensson, GÖTEBORG
 • Jan Swantesson, KARLSTAD
 • Mats Wedberg, HALLSTAVIK

Ersättare

 • Jonas Roupé, NACKA
 • Pamela Reynold, NORA
 • Pär Bergroth, FORSA
 • Emilia Rekestad, HÖLÖ
 • Johanna Schwang, STOCKHOLM

Medlemsrevisor

Rüdiger Neuschütz

Revisorer

Ordinarie revisor
Grant Thornton Sweden AB med ansvarig revisor Nilla Rocknö, auktoriserad revisor och Tobias Uhrberg, auktoriserad revisor.
 
Suppleant
Grant Thornton Sweden AB

Valberedning

Valberedningen ska bereda valet av fullmäktige och styrelse.

 • Katarina Laurén
 • Jan Svensson
 • Charlotta Norén