Identitetskontroll för att förhindra penningtvätt enligt lag

Banken är skyldig att kontrollera identiteten hos dig som vill bli ny kund och öppna konto. För att få mer kunskap om dig kan banktjänstemannen behöva ställa ytterligare frågor för att kunna utföra begärda tjänster. Den information som banken får om dig behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen och allmänna dataskyddsförordningen.

Skattskyldighet

Banken behöver ställa frågor om skattskyldighet i USA (1) och i annat land utanför Sverige (2). 

 

1. FATCA för skattskyldiga i USA

Sverige och USA har ingått ett avtal i augusti 2014 om informationsutbyte baserat på den amerikanska skattelagen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Enligt avtalet ska bankerna redovisa saldon på konton som ägs av personer som är skattskyldiga i USA till sin skattemyndighet, som i sin tur rapporterar till den amerikanska skattemyndigheten. Ekobanken behöver veta om våra kunder är skyldig att betala skatt i USA enligt FATCA. Eftersom FATCA har blivit lag i Sverige, måste Ekobanken följa FATCA.

Den som är skattskyldig i USA (US Person):

  • Person som är bosatt i USA
  • Född i USA
  • Har amerikansk adress i våra kundregister
  • Har amerikanskt telefonnummer i våra kundregister
  • Amerikansk medborgare (även person med dubbelt medborgarskap)
  • Innehavare av amerikanskt uppehålls- och arbetstillstånd (s.k. Green card)
  • Företag som är registrerat i USA


Banken måste fastställa vilka av deras kunder som är skattskyldiga i USA, s.k. US Person, och därefter lämna ut uppgifter om deras kontosaldon en gång om året. Bankerna skickar uppgifterna till skattemyndigheten i sitt land eller i undantagsfall direkt till den amerikanska skattemyndigheten.

Därför ställer Ekobanken i samband med kontoöppning ett antal frågor.

Bankerna kan gå till väga på olika sätt när de samlar in uppgifter från sina kunder för att kontrollera om de berörs av FATCA. Ekobanken har tyvärr ingen möjlighet att avgöra vilken FATCA-kategori du tillhör eller vilken skattestatus du har i USA. Om du behöver hjälp med dessa eller andra skattefrågor bör du vända dig till en skatterådgivare.

Läs mer på Skatteverket och Svenska bankföreningen:

2. Skattskyldig i annat land än Sverige

Enligt en ny svensk skattelagstiftning rörande en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (CRS-lagen; CRS betyder Common Reporting Standard) måste svenska finansinstitut inhämta information från sina kunder avseende eventuell skattskyldighet i annat land/länder. Eftersom CRS har blivit lag i Sverige, måste Ekobanken följa CRS. Det innebär att banken måste fastställa vilka av deras kunder som är skatteskyldiga i något annat land förutom Sverige och därefter lämna ut uppgifter om deras kontosaldon en gång om året. Bankerna skickar uppgifterna till skattemyndigheten i sitt land, för Sveriges del Skatteverket. Om du är skattskyldig i annat land än Sverige behöver du uppge ditt skatteregistreringsnummer (TIN – Taxpayer Identification Number).

Läs mer på Skatteverkets hemsida.