Svamp i skogen

Klimat

”Ekobanken vill medverka till att skapa ekologiska, sociala och kulturella mervärden och göra det möjligt för människor att använda pengar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Det mest kraftfulla verktyget i detta arbeta är bankens utlåningspolicy.”

Haga byggnadsstiftelse

Climate change commitment

Ekobanken har i april 2019 ställt sig bakom och undertecknat ”Climate Change Commitment”(CCC). I detta åtagande har vi lovat att mäta och redovisa klimatpåverkan i vår utlåning och i våra investeringar.

 

Skylt lekande barn

Ett hållbart liv

Vi vet att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Här hittar du några enkla tips om hur du kan börja ställa om till ett mer hållbart liv. 

Tidafors service och lager

Vad gör Ekobanken för klimatet

Den mest betydande miljöaspekten för Ekobanken är den indirekta påverkan på klimatet som sker genom vår utlåning till företag och organisationer.  

Braehus, foto Karin Runge

Ekobankens roll i samhället