Frågor och svar om internet- och mobilbanken

MOBILBANKEN - FRÅGOR OCH SVAR

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om mobilbanken. Till frågor och svar (pdf).

INTERNETBANKEN - Hur betalar jag en räkning?

Så här gör du för att betala en räkning:

 1. För att registrera en ny väljer du antingen att:
  - Klicka på den gula gröna ikonen med två pilarna eller
  - Välja Meny/Betala och överföra/Ny betalning/överföring.
 2. Ändra till fliken Betalning.
 3. Fyll i nödvändig information.
 4. Klicka på den gröna knappen ”Godkänn” för att godkänna räkningen.

Räkningen hittar du bland kommande händelser på kontot du valt att räkningen ska dras ifrån. Kommande händelser hittar du via Meny/Kontoöversikt, och välj aktuellt konto. Klicka därefter på knappen ”Visa kommande händelser”.
Om du väljer knappen ”Lägga i utkorgen” istället för ”Godkänn”, se fråga  ”Lägga i utkorgen”.

INTERNETBANKEN - Var hittar jag sparade betalningsmottagare?

Du hittar dina tidigare sparade bank- och plusgiromottagare först när du väljer att göra en ny betalning. De visas vid pilen ”Välj sparad mottagare”.

När du valt en sparad mottagare kan du ta bort den genom att klicka på Ta bort ikonen ”soptunnan”.
Det är även möjligt att spara en ny mottagare genom att aktivera funktionen, till höger om ”Spara mottagare” när du gör en ny betalning.

INTERNETBANKEN – Hur lägger man in stående överföring?

Så här lägger du in en stående överföring:

 1. I Menyn gå in under Betala och överföra, välj Betalningsavtal.
 2. Klicka på den gröna knappen ”Ny automatisk överföring”.
 3. Välj belopp, från vilket konto och ange mottagare.
 4. Välj frekvens på din automatiska överföring. Ange första överföringstillfälle. Ska den stående överföringen bara löpa på, anger du inget Sista överföringstillfälle utan lämnar den rutan tom. Önskar du att stående överföringen bara ska gälla under en viss period, anger du då vilket det sista överföringstillfället ska vara.
 5. Klicka på Godkänn och signera din stående överföring med ditt BankID. 
INTERNETBANKEN – Hur gör jag överföring till ett konto med clearingnummer med fem siffror?

Är mottagarens clearingnummer på fem siffror ska du alltid utelämna den sista siffran.

T.ex. ta bort den femte siffran i Swedbanks clearing vid överföring.

INTERNETBANKEN - Hur ändrar jag vilka konton som ska visas på startsidan?

Konton som har en grön stjärna framför sig är ett favoritkonto, vilket betyder att kontot visas på Startsidan.

Om du vill ta bort ett konto från Startsidan, klicka på den svarta gröna stjärnan framför kontot som du vill ta bort, och då försvinner kontot från Startsidan.

Genom att välja ”Visa alla konton” visas samtliga konton.

För att lägga till ett favoritkonto, klicka på stjärnan (med svart ram) framför kontot som du vill ha som favoritkonto.

För att ändra ordningen på kontona klicka på ikonen ”Ändra sorteringsordning” (ikon med två pilar och två fyrkanter ovanför kontolistan).

Tänk på att för närvarande påverkas ditt förvalda konto för ny betalning och överföring om du ändrar översta kontot i listan. Se fråga ”Hur väljer jag vilket konto som ska vara förvalt vid ny betalning och överföring?”

INTERNETBANKEN – Hur ser man information för mina bankgiroinsättningar i internetbanken?
För att se informationen på Bankgiroinsättningen klicka på Betala/överföra i Menyn till vänster, klicka vidare på Företag – Bankgiroinsättningar, nu ska Bankgironumret komma upp och för att se informationen måste du klicka på Bankgironumret. När du gör det första gången så kommer en pop-up ruta upp som måste tillåtas, sedan kan du se informationen.
INTERNETBANKEN – Felmeddelande när jag försöker ta ut pengar från mitt sparbrev/bundet konto.
Önskar du göra ett förtida uttag från ditt sparbrev eller bundna konto behöver du kontakta banken. Detta gör du lättast genom att skicka ett meddelande i din internet- eller mobilbank.  
INTERNETBANKEN - Vad är händelser?

I Händelser (bell-ikonen uppe till höger) har vi samlat olika påminnelser som du behöver ta hand om.
Visas en siffra före klockan har du påminnelser du behöver ta hand om.

Det är påminnelser om att du har:
• en betalning eller överföring som du valt att ”Lägga i utkorgen”, som väntar på att du ska godkänna den.
• en avvisad betalning eller överföring.
• ett nytt meddelande från banken.
• ett nytt dokument/avtal som du ska skriva under.

Händelser är uppdelat i flikar; Betalningar, Meddelanden och Dokument (E-faktura stöds inte av Ekobanken).

INTERNETBANKEN - Hur väljer jag vilket konto som ska vara förvalt vid ny betalning och överföring?

Så här gör du för att välja ett konto:

 1. Välj Meny högst upp till höger vänster och sedan längst ner, välj Inställningar och därefter Internetbanksinställningar.
 2. Här ser du förvalt konto. För att ändra konto, klicka på ”Sortera konto”.
 3. Det konto som du vill ha som förvalt ska vara överst i listan. När rätt konto* är överst, klicka på knappen Spara.  

*Om du är företrädare på fler avtal kan det förvalda kontot vara en annan persons konton. För att ditt konto ska visas överst när du klickar på ”Sortera konto” måste du först klicka på ”Sortera avtal” och flytta upp ditt avtal överst. När du väljer att endast visa ett avtal för en annan person blir det förvalda kontot det konto som är överst i listan för just den kunden.

INTERNETBANKEN - Hur byter jag namn på ett konto?

Så här gör för att byta namn på ett konto:

 1. Välj Meny/Kontoöversikt eller klicka på önskat konto på Startsidan.
 2. Klicka på det konto du vill ändra namn på.
 3. Klicka på de tre prickarna och sedan klicka på raden där kontonamnet anges.
 4. Ändra namn och bekräfta med den gröna pilknappen.
INTERNETBANKEN - Var hittar jag mina lånevillkor?

Du ser nuvarande skuld och ränta i internetbanken, övriga villkor för lånet får du för tillfället logga in i gamla internetbanken för att få fram.

 1. Välj Meny/Kontoöversikt eller klicka på önskat lån på Startsidan.
 2. Klicka på lånet du vill titta på.
 3. Klicka på de tre prickarna och sedan Kontodetaljer.
INTERNETBANKEN - Jag är företrädare på andra privatpersoners avtal och samtliga personers konton syns på startsidan. Hur gör jag för att ändra detta?

Första gången du loggar in i internetbanken visas samtliga konton som du är företrädare på, var persons konton för sig.

Det är inte säkert att dina egna konton visas överst. Du kan i avtalsväljaren välja vilken person/personer du vill visa på skärmen. Avtalsväljaren finner du överst och i mitten på din skärm. Siffran anger hur många personer du företräder.

Här väljer du vilket/vilka avtal du vill visa. Klicka ur och i, i rutorna framför kundernas namn. Klicka på Bekräfta när du valt klart.

INTERNETBANKEN - Vad betyder "Lägg till i utkast"?

När jag gör en betalning eller överföring finns det en knapp ”Lägg till i Utkast” ovanför knapparna ”Spara i händelser” och ”Godkänn”. Vad betyder den?

Lägg till i Utkast är en funktion i internetbanken som ska underlätta för dig när du ska registrera flera betalningar och/eller överföringar vid ett och samma tillfälle. När du registrerat uppdragen kan du godkänna dem med en BankID-signering.

Så här gör du för att registrera flera uppdrag vid ett och samma tillfälle:

 1. För att börja registrera väljer du antingen att:
  - Klicka på den gula ikonen med två pilar eller
  - Välja Meny/Betala och överföra/Ny betalning/överföring.
 2. Välj om du ska göra en Överföring/Betalning.
 3. Fyll i nödvändig information.
 4. Klicka på ”Lägg till i Utkast”. Uppdraget sparas i en lista till höger på skärmen.
 5. Gör en ny Överföring/Betalning
 6. Klicka på ”Lägg till i Utkast” (det enda valet som visas).
 7. När samtliga uppdrag är registrerade klicka på den gröna knappen ”Godkänn alla” för att godkänna samtliga uppdrag. Uppdragen utförs de datum som angivits under kolumnen Betalningsdatum.

När du lagt till första uppdraget i Utkast visas även en summering under rubriken Visa summa. När du lägger till nästa uppdrag och det är från samma konto försvinner summeringen. Summeringen visas när du registrerar uppdrag med olika frånkonton.

INTERNETBANKEN - Vad betyder "Lägga i utkorgen"?

När jag gör en betalning eller överföring finns det en knapp ”Lägga i utkorgen” till vänster om knappen ”Godkänn”. Vad betyder den?

Att ”Lägga i utkorgen” innebär att du i:
• 1:a steget endast sparar betalningen/överföringen/utlandsbetalning (som osignerad) och
• 2:a steget ska du att godkänna/signera den.

Så här gör du för att betala en räkning/göra en överföring/utlandsbetalning och väljer ”Lägga i utkorgen”:

 1. För att registrera en ny väljer du antingen att:
  - Klicka på den gula gröna ikonen med två pilarna eller
  - Välja Meny/Betala och överföra/Ny betalning/överföring
 2. Välj om du ska göra en Överföring/Betalning
 3. Fyll i nödvändig information
 4. Klicka på ”Lägga i utkorgen” och siffran vid Bell-ikonen Händelser ökar, och nu är 1:a steget gjort att uppdraget du registrerat är sparat.
 5. 2:a steget då du ska godkänna uppdraget, klicka på Bell-ikonen Händelser och fliken Betalningar 
 6. Klicka på de tre punkterna till höger om uppdraget som ska godkännas, och välj ”Godkänn betalning”. Uppdraget utförs på det datum som angivits i kolumnen Datum.

  Det är möjligt att godkänna flera uppdrag samtidigt via Händelser/Betalningar genom att föra musen framför uppdragets datum (ute till vänster), då visas en ruta som du kan klicka i.
INTERNETBANKEN - Var hittar jag mitt IBAN-nummer?
Det finns ett IBAN-nummer men det är enbart en referens. Utlandsbetalningar är ej möjligt att göra.