Sociala ändamål

Fristående förskolor, grund-, sär- och gymnasieskolor samt skolskepp är ett klassiskt utlåningsändamål i Ekobanken. De drivs av engagerade föräldrar och lärare, och är idéburna. De har inget enskilt vinstsyfte, utan allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. Ekobanken lånar ut till verksamheter och föreningar som bedriver socialt arbete och vård med fokus på individen och mänskliga värden utan vinstsyfte. Det kan handla om sociala arbetskooperativ, boendegemenskaper, äldrekooperativ eller handikappomsorg. Gemensamt för alla dessa olika verksamheter är viljan till ett så självständigt liv som möjligt med insyn och medbestämmande. Inom området hälsa och vård ryms också rehabilitering för människor som av egen kraft tar sig ur kriminalitet och missbruk.

Globala målen och sociala ändamål

Mål 3: God hälsa och välbefinnande kan relateras till bankens långvariga stöd och utlåning till verksamheter inom vård och omsorg. Ekobankens utlåning till idéburna förskolor, skolor och eftergymnasial utbildning stödjer Mål 4: God utbildning för alla. Banken arbetar aktivt för jämställdhet och med att stödja låneprojekt som ger alla människor, oavsett ålder, kön, ursprung etc. möjlighet att bli inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet, vilket stödjer Mål 5: Jämställdhet samt Mål 10: Minskad ojämlikhet. Ekobankens utlåning till sociala företag samt vård och omsorgsverksamheter har ofta haft stor betydelse för att dessa kunnat starta och växa. I sin tur bidrar detta tydligt till Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, särskilt delmålet om sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för personer med funktionsnedsättning, vilket också relaterar till Ekobankens utlåning till fair trade och Oikocredit. Utlåningen till Oikocredit stödjer också Mål 1: Ingen fattigdom.

Sociala ändamål

Annaskolan

Annaskolans Byggnadsstiftelse

Bokalen ek för

Byar & Kvarter Ek.för

Haga byggnadsstiftelse

Byggnadsstiftelsen Haga

Canopus

Canopus Hundcenter

CDEKL ekonomisk förening

Egnahemsfabriken ek för

Forum Skill

Forum Skill

Fyrfota Äventyr ek för

Gustavfors-vårviks äldreboende

Gustavsfors- Vårviks äldreboende

Hajdes

Hajdes

Hammenhög Bogemenskap KHF

Helgestahemmet

Hillesgården

Hillesgården

InclusiveBusiness Sweden

InclusiveBusiness Sweden

Karriär-Kraft Nästa Steg ek för

Karriärstöd Göteborg

Kaveldunets byggnadsstiftelse och Fredkullaskolan

Kungälvs Waldorfförskola Stiftelse/Mikaels barnträdgård

L&H Dina Silviasystrar

L&H Dina Silviasystrar

Le Mat B&B

Le Mat

Lilla My föräldraförening

Lilla My, föräldraföreningen

LRG Fastigheter

LRH Fastighets AB

Lärjeåns trädgårdar

Lärjeåns Trädgårdar

Mariagården

Mariaskolans Byggnadsstiftelse

Maria Magdalena Förening

Martinsskolans Byggnadsstiftelse

Memfis

mikaelgården

Mikaelgården

Nyed

Nyed Friskola

Nyponkulla

Oikocredit International

Riala Waldorfförening

Rudolf Steinerstiftelsens Bostadsstiftelse

Sanna Stiftelsen

Sellj

Skaftögårdens vänner ek.för

Skridskofabriken

Solbacken

Solhem kooperativ hyresrättsförening

Stiftelsen Guldfällen

Stiftelsen Högtomt

Stiftelsen Norrbyvälle Gård

Stiftelsen Stjärngull

Stiftelsen Täby Waldorfförskolor

Uppsala waldorf

Stiftelsen Uppsala Waldorffastigheter

Stjärnflocka

Stjärnflocka

Ståthöga Byggnadsstiftelse

Thoridan

Tälleby Fastighet

Umeå Waldorfskola, Byggnadsstiftelsen

Viljans Waldorfförskolor

Villa at Samhällsförändring i praktiken

Vägen Ut kooperativen

Vägen Ut! Fastighet

Kajskjul 46

Vägen Ut! Kajskjul 46

Vägen Ut! Ängås Trädgård

Waldorfföreningen i Helsingborg

Örjanskolans byggnadsstiftelse

Övre Karlsro BRF