Maria Flock Åhlander utsedd till ny vd för Ekobanken från 1 januari 2020

Idag har Ekobankens styrelse beslutat att Maria Flock Åhlander tillträder tjänsten som ny verkställande direktör 1 januari 2020. Maria efterträder Annika Laurén, som varit vd för banken sedan den grundades 1998.

– Vi är mycket glada över att idag kunna presentera Maria som ny vd från och med 1 januari. Hon bottnar med självklarhet i Ekobankens värderingar och har en gedigen erfarenhet av hållbarhets- och ledarskapsfrågor. Jag har arbetat med henne sedan 2007 och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Kristoffer Lüthi, styrelseordförande för Ekobanken.

Maria Flock Åhlander började på Ekobanken 2007 och har arbetat i nästan alla delar i banken, nu senast som ekonomi- och hållbarhetschef samt HR-ansvarig. Sedan april 2019 har hon varit bankens vice vd.

– Ekobanken har en unik ställning bland svenska banker genom att vara den enda banken som berättar vad pengarna gör när de är i banken. Jag är mycket hedrad över att vara utsedd till ny vd för Ekobanken. I min nya roll vill jag utveckla och befästa vår position som det självklara valet för människor som vill att deras pengar ska användas så att samhället blir mer ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart, säger Maria Flock Åhlander.

Marias nya roll innebär att hon förutom att vara vd också fortsätter att vara bankens hållbarhetschef.

– För oss är det självklart att hållbarhetsfrågorna är själva livsnerven i vår verksamhet, inte något vid sidan av. En naturlig konsekvens av vårt hållbarhetsfokus är att ansvaret för frågorna finns i bankens högsta ledning, säger Maria Flock Åhlander.

– Jag känner mig glad och trygg i att lämna över ledarskapet till Maria. Hon är väl förankrad i banken och har ett starkt förtroende bland medarbetare och medlemmar, säger Annika Laurén. Det har varit en stor upplevelse att få sjösätta och följa Ekobanken som pionjärverksamhet inom sustainable banking i Sverige. Maria kommer att fortsätta arbetet och prägla det med ytterligare kunskaper och nya idéer inom hållbarhetsområdet.

 

Maria Flock Åhlander

 

Läs hela pressmeddelandet

Vid frågor eller mer information, vänligen kontakta:

Kommunikationsansvarig
Tel: 072 586 24 77
info@ekobanken.se

Maria Flock Åhlander, tillträdande vd
Tel: 070 551 78 56
maria.flock-ahlander@ekobanken.se

Kristoffer Lüthi, styrelseordförande
Tel: 070 551 77 50
kristoffer.luthi@ekobanken.se

Denna information är sådan information som Ekobanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 10 december 2019, klockan 15:00.