Ekobanken är Sveriges mest hållbara bank enligt Fair Finance Guide

ffg 2019

Bryr du dig om vad dina pengar gör på banken?

När årets upplaga av Fair Finance Guide presenterades hamnade Ekobanken för femte året i rad på första plats när det gäller Sveriges banker och deras hållbarhetsbetyg! I granskningen ser man över hur hållbart bankerna investerar och lånar ut pengar och hur det påverkar människor och miljön.

Ekobankens sätt att arbeta är hållbart i längden

– Vi arbetar hårt för att säkerställa att vår bank är hållbar i alla led och att vår affär bidrar till ett annat finansiellt tankesätt. Att vi återigen kommer på första plats i den här granskningen gör mig stolt och det är fantastiskt roligt att se att vårt sätt att arbeta är hållbart i längden, säger Maria Flock Åhlander, ekonomi- och hållbarhetschef och vice VD, på Ekobanken

Kunderna blir stolta över sin bank

– Ekobanken är en unik bank. Det vi arbetar med är det ni ser, vi har inga sidospår utan arbetar bara med att pengarna ska bidra till ett hållbarare samhälle när de är på banken. Dessutom relaterar numera våra kunder sin verksamhet till de globala målen. Det gör att de, och i förlängningen deras nätverk, ytterligare ökar sitt hållbarhetsfokus, säger Annika Laurén

Ekobanken tillhör ett nätverk av värderingsdrivna banker, GABV (Global Alliance for Banking on Values). Flera banker ur nätverket ligger i topp i Fair Finance Guides granskning i respektive länder och det visar att det är möjligt för de finansiella företagen att aktivt stödja en hållbar utveckling

Djurskydd är granskat för första gången

I år har World Animal Protection anslutit sig till Fair Finance Guide i Sverige och därför har man även granskat frågor om djurskydd. Det rör sig bland annat om att inte acceptera för små burar, för långa djurtransporter, att djurtester ska minimeras och inte användas till kosmetikaprodukter, att vilda djur inte får hållas instängda annat än i utbildningssyfte, att användningen av antibiotika ska vara restriktiv och att djurhållning ska leva upp till särskilda hållbarhetsstandarder. Kraven är principiella och gäller även företagens underleverantörer.

Om Fair Finance Guide

Fair Finance Guide har funnits sedan 2009 och är ett internationellt initiativ som granskar Sveriges sju största banker och två av de mindre bankerna som valt att prioritera hållbarhet i sin verksamhet. Initiativet finansieras med stöd från Sida. Du hittar hela granskningen här.