Skäve magasin

Ekobankens föreningsstämma hålls digitalt

I dagarna landar kallelsen till årets föreningsstämma hos bankens medlemmar. Med anledning av Corona-viruset (COVID-19) och myndigheternas rekommendationer har Ekobankens styrelse beslutat att årets föreningsstämma den 24 april ska hållas digitalt. Det planerade öppna seminariet och minimässan kommer att skjutas på till ett senare tillfälle.

Du som är kallad till föreningsstämman och väljer att anmäla dig kommer att få instruktioner via e-post om hur du ansluter dig till mötet.

Läs mer:

Dagordning 2020 

Protokoll 2019

Att vara medlem i Ekobanken