omslag delrapport

Delårsrapport 2020

 

omslag delarsrapport

Ekobankens delårsrapport 2020
Ett ovanligt första halvår har nu passerat. En pandemi har förändrat och påverkat människor över hela världen och våra tankar är hos alla som drabbats.

Ekobankens delårsrapport för första halvåret 2020 är klar och visar på fortsatt positiv utveckling. Resultatet före skatt uppgår till 1,5 mkr. Resultatet före reservering för eventuella kreditförluster uppgår till 2 mkr. Banken har fortsatt inga konstaterade kreditförluster. Ut- och inlåningen ser bra ut och utvecklas enligt plan för första halvåret. Balansomslutningen ökade med ca 10 %. Det har inte inkommit några klagomål kring negative påverkan på mänskliga rättigheter. I denna pandemi som fortfarande pågår har banken en fortsatt tät dialog med sina kunder och vi gör vad vi kan för att stötta dem utifrån varje kunds specifika behov. Medarbetarna i banken har kämpat för att få allt att fungera som vanligt trots en omvärld som varit allt annat än vanlig. Samtidigt pågår arbetet med att fortsätta utveckla banken.

Vi anser att transparens behövs för att ändra det finansiella systemet i en hållbar riktning. Ekobankens idé är att ställa kapital till förfogande för den ekologiska, sociala och kulturella omställning som samhället behöver. Ekobanken är den enda bank i Sverige där kunderna får reda på vad pengarna i banken används till och banken lånar bara ut till företag och organisationer som tar hänsyn till människan och planeten. Det är viktigt att fortsätta höja rösten för att tala om att vi är många som vill att omställningen till en mycket mer hållbar värld ska bli verklig och att takten behöver öka. En hållbar värld för människan och planeten. Men det räcker inte att bara höja rösten utan vi behöver ta både individuella och kollektiva beslut för att det ska bli en förändring.

Läs hela delårsrapporten

Har du frågor eller vill veta mer?
Kontakta: Maria Fock Åhlander, vd Ekobanken eller Karin Runge, kommunikationsansvarig