Krönika: Ekocid som brott för en hälsosam ekonomi

Vi pratar mycket om att människan behöver förvalta naturen bättre. Ja, kanske det, men i takt med nyheter om brinnande skogar i Amazonas, Arktis och Australien kan jag inte låta bli att undra om den idén någonsin har haft något med verkligheten att göra. Är det möjligt att ”förvalta” levande system? Är inte hela den tanken om kontroll av naturen just vad som lett oss in i den ekologiska kollaps vi ser omkring oss idag? Borde vi inte börja med att förvalta oss själva i relation till naturen istället? Ge oss själva bättre regler, så att vi kan leva i samspel med de levande system vi är en del av.

Bättre globala spelregler är nödvändiga
Ett sådant förslag på bättre spelregler är att göra ekocid, eller storskalig miljöförstöring, till ett internationellt brott. Jämte de andra så kallade brotten mot freden: krigsbrott, aggressionsbrott, folkmord och brott mot mänskligheten, skulle ekocid kunna vara åtalbart vid Internationella brottsmålsdomstolen i Haag. Sverige, som är en av parterna i ICC, kan ta första steget och föreslå ett sådant tillägg. Det skulle vara ett möjligt första steg mot en mer hälsosam global ekonomi, inom ett redan existerande ramverk. Att göra något brottsligt har intressanta konsekvenser ur minst två perspektiv. Det ena är finansiellt; att något är moraliskt tvivelaktigt brukar inte hindra investeringar (undersök vad dina pensionsfonder investerar i och du hittar såväl fossila bränslen som klusterbomber). Men lagen utgör tydliga riktlinjer för investeringar; ingen vill investera i något som kan vara brottsligt. Det andra perspektivet är ett möjligt skifte i samhällsnormer. Det är med hjälp av lagen vi avgör vad som är rätt och fel, viktigt och mindre viktigt. Lagar och värderingar är kommunicerande kärl. Detta kan vara den verkligt stora effekten av att kriminalisera ekocid på högsta nivå; en gemensam förståelse av att naturen är viktig och att skyddet av ekosystemen bör ha högsta prioritet. Utan den förståelsen blir det nog omöjligt att förvalta oss själva, och omöjligt att nå de hållbarhetsmål vi har gett oss.

Pella Thiel

Pella Thiel

Pella Thiel är ekolog och koordinator i nätverket för Naturens rättigheter samt ordförande i End Ecocide Sverige som arbetar för en internationell lagstiftning mot storskalig miljöförstöring. Hon är även sakkunnig inom UN Harmony with Nature och Global Alliance for the Rights of Nature. År 2019 tilldelades hon WWFs pris som årets miljöhjälte.