Ekobanken redovisar företagslånekunders klimatpåverkan

För fösta gången kan Ekobanken redovisa sina företagslånekunders klimatpåverkan. Ekobanken har i april 2019, precis som många andra medlemsbanker i Global Alliance for Banking on Values (GABV), ställt sig bakom och undertecknat ”Climate Change Commitment”(CCC). I detta åtagande har bankerna ställt sig bakom att mäta och redovisa klimatpåverkan i sin utlåning och i sina investeringar.

Läs mer om Climate Change Commitment och hur Ekobanken arbetar med detta.