Spirea

Ekobankens delårsrapport 2021

Den här sommaren har rapporterna om extremväder avlöst varandra. Overshoot Day inföll tidigare globalt sett än förra året. I Sverige inföll den redan i april. IPCC-rapporten publicerades också i sommar och den är minst sagt alarmerande. Det är lätt att känna vanmakt. Vi är övertygade om att det går att vända utvecklingen åt rätt håll. I stället för hopplöshet känner vi beslutsamhet. Vi i bank- och finanssektorn har ett stort ansvar och det spelar roll vad vi finansierar och inte finansierar. Ekobanken har aldrig och kommer aldrig att finansiera fossilindustrin. 

Arbetet pågår med att fortsätta utveckla banken i en tid av oro med pandemin, parallellt med en klimatkris, och oroligheter men även ett uppvaknande i samhället om pengars kraft i samband med omställning. Vi tror på transparens för att ändra det finansiella systemet i en hållbar riktning. Vi anser att pengar ska vara verktyg för att skapa förändring och möjligheter. Upplysning, kunskap och information är en grund för utveckling och förståelse. 
 
Trots pandemin har banken ett bra resultat per 2021-06-30. Ekobanken redovisar för perioden ett resultat före skatt på 0,9 mkr (1,5 mkr). Banken har fortsatt inga konstaterade kreditförluster. Ut- och inlåningen ser bra ut och utvecklas enligt plan för första halvåret. 
 
Nu finns Ekobankens delårsrapport publicerad och du kan läsa hela rapporten här nedan: