hus vid vatten

Ekobankens hållbarhetsrapportering via Worldfavor

Ekobanken finansierar endast företag och föreningar som kan visa på ekologiska, sociala eller kulturella mervärden. Ekobanken är också helt transparenta och öppna med vilka företag och föreningar som finansieras. Ekobankens största hållbarhetspåverkan sker i vår utlåning och banken har genom åren tittat på olika sätt att redovisa detta.

I samband med att Ekobanken skrev under det internationella uppropet  Climate Change Commitment tillsammans med ett stort antal av medlemmarna i Global Alliance for Banking on Values förband vi oss att mäta och redovisa samt minska koldioxidutsläppen från våra lånekunder under en treårsperiod. För att kunna följa upp detta har vi inlett ett samarbete med Worldfavor för att våra företagskunder som har lån i banken ska kunna använda tjänsten och rapportera in och mäta sin hållbarhetsdata.

Idag har vi skickat ut information till berörda kunder. Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta Ellinor Berg på Ekobanken.