Omställning

Replik på debattartikeln ”Förbjud bankernas stöd till fossilbolagen”

Ekobanken har sedan bankens start 1998 tydligt sagt nej till att finansiera fossilbranschen. Vi är som enda bank i Sverige dessutom transparenta med vad vi lånar ut pengar till. Det kan vi göra då vi har avtalat bort en del av banksekretessen för att möjliggöra detta.

För att än tydligare visa vår hållning har vi i mars 2019 skrivit under ett internationellt upprop som heter Climate Change Commitment och som innebär att vi mäter och redovisar samt ska minska koldioxidutsläppen från våra lånekunder under en treårsperiod. Det gjorde vi tillsammans med ett stort antal av medlemmarna i Global Alliance for Banking on Values. Men som sagt, vi har ju aldrig finansierat fossilbranschen. Därför fokuserar vi vårt arbete på att inspirera och hjälpa de hållbara företag som har lån hos oss att bli ännu bättre på att minska sin klimatpåverkan.

– Det Ekobanken arbetar för är att synliggöra hur pengar kan vara verktyg för en hållbar utveckling och en omställning. Jag är mäkta stolt över det arbete Ekobanken utför! Och det tål att upprepas – ja, det spelar roll var dina pengar placeras. Nu har vi 2021 framför oss – låt oss hoppas på ljusare tillvaro och tillsammans arbeta för en bättre värld, säger Maria Flock Åhlander, vd på Ekobanken.

Att bedriva bankverksamhet i Sverige är kostsamt och branschen omfattas av rigorösa regelverk. Vad som däremot inte regleras i stort är vad banker kan och får låna ut till. Det är upp till bankerna själva att bestämma. Ekobanken gör ett aktivt val i all utlåning och tillåter helt enkelt inte utlåning till verksamheter eller projekt som inte stödjer en hållbar utveckling ekologiskt, socialt eller kulturellt.

Ekobanken är främst ett hållbart sparalternativ för privatpersoner och ett hållbart bankalternativ för företag och föreningar. Vi är inte en bank som kan erbjuda fullt tjänsteutbud. Vi är t.ex. inte anslutna till Swish och har inget bankkort att erbjuda. Ekobanken är en värdedriven bankverksamhet som tar ansvar för att dina pengar används till hållbara initiativ.

Här kan du läsa debattartikeln ”Förbjud bankernas stöd till fossilbolagen” Publicerad 2 februari 2021

Vill du bli kund i Ekobanken? Läs mer.