Bild broschyr

Kallelse till extra årsstämma

Den 6 maj skickades kallelsen till Ekobankens extra stämman ut. Stämman hålls den 21 maj kl. 11 för ett andra beslut om att ändra stadgarna.

Den fråga som ska tas upp för ett andra beslut är de nya stadgarna som antogs första gången på ordinarie stämma den 23 april.

Lagen om medlemsbanker har upphört att gälla förutom för befintliga Medlemsbanker som har ett år på sig att ändra sina stadgar. Framgent lyder Ekobanken under lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar (med de undantag som motiveras av bankrörelsen) och därför måste Ekobankens stadgar ändras. Befintliga stadgar samt förslaget till nya stadgar finns att läsa här.