Loop

Idag firar vi Banking On Values Day

Den arrangeras av Global Alliance for Banking on Values (GABV) som Ekobanken är medlemmar i. GABV och dess medlemmar arbetar för att skapa ett positivt och livskraftigt alternativ till det nuvarande finansiella systemet. Ekobankens uppdrag är att tillsammans med pengars hjälp arbeta för en hållbar framtid. Kan pengar förändra världen? Det är vi övertygade om.

Läs mer på GABV´s hemsida för mer information.

Happy Banking on Values Day! önskar medlemmarna i GABV.