Bild broschyr

Kallelse till ordinarie stämma

VÄLKOMMEN TILL EKOBANKENS ORDINARIE STÄMMA 29 april 2022 kl. 13.00

Årets stämma hålls i Kulturhuset i Ytterjärna den 29 april 2022 kl. 13.00- ca 15.00.

Ekobanken bjuder på lunch från 11.30. Stämman inleds med ett kort inspirativt inslag. På stämman kommer bokslutet att fastställas och sedvanliga årsmötesärenden enligt stadgarna att behandlas inklusive val av ledamöter till fullmäktige och revisorer samt ersättningar till dessa. Anmälan ska ske senast 22 april. Kallelse och dagordning finner du här.

Ekobankens årsredovisning kan du ta del av här.