Pristutdelning av Giraffpriset 2022

Giraffpriset 2022

Vinnaren av Giraffpriset

De två finalisterna var Miljonbemanning och Naturarvet och vinnarna presenterades på vår livesända prisutdelning under Almedalsveckan 6 juli klockan 16.00. Den går bra att se i efterhand HÄR (ca 7 tim och 26 min in i sändningen).

Finalisterna 

Miljonbemanning

Miljonbemanning AB är impact-företaget som lyckas lösa samhällets och näringslivets kompetensbehov samtidigt som kompetens i storstädernas förorter tas tillvara. Bolaget grundades av tre barndomsvänner från Alby som med sin affärsidé ville ta tillvara det driv och kompetens som de själva upplevt fanns i förorten, men som alltför sällan togs tillvara. På bara några år har bolaget växt från 5 miljoner kronor till en prognosticerad omsättning till 34 miljoner kronor år 2021 med god lönsamhet. Med mycket goda positiva sociala hållbarhetseffekter är Miljonbemanning ett sällsynt gott och lysande exempel på hur lönsamhet och hållbarhet kan gå hand i hand. 

Naturarvet

Insamlingsstiftelsen Naturarvet, grundad 2004 som ”Ett klick för skogen”, ”samlar in pengar från allmänhet, företag, andra organisationer och myndigheter för att köpa gammal skyddsvärd skog med syfte att skydda rödlistade arter, bevara den biologiska mångfalden och i övrigt främja friluftsliv, turism och forskning.” Stiftelsen, som sedan länge identifierat gammelskogens och den övriga skyddsvärda skogens allt mer utsatta läge till följd av det moderna plantageskogsbruket och dess konsekvenser för den biologiska mångfalden, har trots motstånd från den storskaliga skogsnäringen och gällande regelsystem, tålmodigt genom insamlingar förvärvat och på annat sätt lyckats avsätta utsatta skogsarealer. Under senare år, när polariseringen kring den svenska skogen tilltagit och den traktavverkande skogsnäringen bedriver ett hårt lobbyarbete för att inom landet och EU begränsa långsiktigt miljöarbete har Naturarvets arbete blivit allt mer angeläget. Under de  senaste veckorna har skyddsarbetet dessutom tagit ny fart genom flera nya avsättningar inför framtiden. 

Vinnaren

Stort grattis till Miljonbemanning - årets vinnare! Stort grattis även till Naturarvet som också var finalister till detta pris. Ekobanken och U&We är stolta sponsorer till detta pris som vi och SVN delar ut till en person eller företag/organisation som stuckit ut halsen, gjort något extra modigt för människan eller planeten. Priset består av äran, ett diplom, en check på 10 000 kr samt en vacker vandringspokal.