Ekobanken skylt i Gamla Stan, Stockholm

Ekobankens resultat 2021

Ekobankens resultat och kurs på andelarna
Ekobanken har ett mycket bra resultat 2021. Resultatet efter skatt uppgår till 2,7 mkr. Banken har fortsatt inga konstaterade kreditförluster. Inlåningen från allmänheten ökade med 12 %. För första gången uppgår bankens utlåning till över 1 miljard kr och utlåningen ökade med 17,5 %. Under 2021 har banken lånat ut till spännande och innovativa projekt, fått många nya kunder, en ny hemsida har lanserats och värdefulla samarbeten har inletts bl.a. ett med Pleo för att erbjuda kort för företag och föreningar. Styrelsen har satt en ny kurs på tillkommande andelar så att den ökar med 2,5 % till 1366 kr/1000 kr. 

Under 2021 fortsatte världen att påverkas av coronapandemin. Bankens organisation har fortsättningsvis hanterat detta mycket väl, hittat sätt att arbeta för att minska smittspridningen och har en fortsatt tät dialog med kunderna.

Ekobankens vision är att ställa kapital till förfogande för den hållbara omställning som världen behöver nu och framöver. Banken vill driva på för att skapa ett finansiellt system där pengarna är till för människan och planeten. Vi ska vara den mest trovärdiga banken i Sverige när det gäller att förvalta våra kunders pengar så att de stödjer hållbarhet. Missionen är att arbeta transparent och att bidra till att göra kapital mindre anonymt så att människor kan ta ansvar för hur pengar verkar, hur pengar investeras och varifrån lånade medel kommer. Vi gör det möjligt för våra kunder att genom utlåning, sparande och medlemsinsatser/andelsägande i banken bidra till ett hållbart samhälle.

Föreningsstämma
Årets stämma kommer att hållas fredag den 29 april. I nuläget vet vi inte om stämman kommer att genomföras både fysiskt och digitalt eller endast digitalt. Mer information kring detta kommer att meddelas på vår hemsida och i kallelsen i Goda Affärer till våra medlemmar.