Ekobankens vd invald i styrelsen i Global Alliance for Banking on Values

Ekobankens vd invald i styrelsen i Global Alliance for Banking on Values

Ekobankens vd, Maria Flock Åhlander, har valts in som europeisk representant i styrelsen för den internationella intresseorganisationen Global Alliance for Banking on Values (GABV). Detta skedde i samband med konferens ”Banking on a Bolder Future” som hölls i New York i samarbete med Amalgamated Bank som stod som värd och firar hundra år detta år.

Konferensens inledningstalare var Chelsea Clinton från Clinton Foundation. Maria var tillsammans med tre andra vd:ar en av deltagarna. De andra vd:arna förde fram sina perspektiv från Nordamerika, Latinamerika och Asien-Pacific. Efter konferensen valdes Maria in i styrelsen. Ekobanken är den enda svenska medlemmen i GABV i ett nätverk som för närvarande innefattar 71 banker över hela världen där några av de största medlemmarna är Triodos Bank, Vancity och Amalgamated Bank.

”Jag är hedrad och mycket glad över att få vara del av styrelsen och bidra med kunskap om värdedriven bank utifrån ett europeiskt perspektiv”, säger Maria Flock Åhlander och fortsätter ”Ekobanken är den enda banken i Sverige som är helt transparent med vad pengarna gör när de är på banken. Det är inspirerande att följa banker i hela världen som arbetar utifrån ett brett hållbart perspektiv – både miljömässigt och socialt”.