Spirea

Ekobankens delårsrapport

Banken har ett bra resultat per 2023-06-30. Ekobanken redovisar för perioden ett resultat före skatt på 2,5 mkr (föregående års period 1,2 mkr) vilket innebär en ökning med ca 100%. Banken har fortsatt inga konstaterade kreditförluster. Under första halvåret har banken utvecklats enligt plan.

Ekobankens delårsrapport finns här.

Ekobanken fyller i år 25 år vilket banken uppmärksammar hela 2023. Det stora firandet skedde i samband med bankens stämma i april med både födelsedagslunch och tårtkalas.

Under första halvåret 2023 har fortfarande världen påverkats av att det är fortsatt oroligt på många håll i världen och kriget i Europa påverkar människor och ekonomin i stort. Inflationen är hög i världen och banken följer utvecklingen noggrant. Kvaliteten i kreditportföljen är fortsatt mycket god och banken har inte haft några kreditförluster under första halvåret. Genomgångar av läget hos lånekunderna görs löpande och hittills har ingenting med väsentlig påverkan på banken noterats. Tillströmningen av nya företag och föreningar har varit god. Det visar att intresset för Ekobanken fortsätter även i tider av samhällsutmaningar.

Under året har en ny internet- och mobilbank lanserats som beta-version. Banken arbetar även med att skapa en medlemsportal; en form av mötesplats för de privatpersoner, företag och föreningar som valt att även vara med och äga en bank tillsammans. 
Driftsättning av ny filkommunikationstjänst har genomförts under första halvåret och lansering av bankkoppling till Fortnox har också skett under perioden. 

- Vi gläder oss åt att banken har ett bra resultat för första halvåret. Arbetet pågår med att fortsätta utveckla banken i en tid av oro med efterverkningar från en pandemi, parallellt med en klimatkris, krig och oroligheter men även ett uppvaknande i samhället om pengars kraft i samband med omställning. Vi tror på transparens för att ändra det finansiella systemet i en hållbar riktning. Upplysning, bildning, kunskap och information är en grund för utveckling och förståelse. Vilken gemensam kraft som står bakom Ekobanken – kunder, ägare, förtroendevalda, medarbetare, samarbetspartners – stort tack! säger bankens vd Maria Flock Åhlander.