Hållbarhetsrapportering

Som kund hos Ekobanken får du varje år svara på frågor, och idag har vi skickat ut ett mejl till alla våra bankkunder (företag och föreningar) med lån.

Genom att svara på dessa frågor hjälper du Ekobanken att följa upp bankens hållbarhetsarbete samt beräkna koldioxidutsläpp. Som kund kan du även använda datan för ert eget hållbarhetsarbete. Vi presenterar sedan de aggregerade resultaten i Ekobankens årsredovisning 2022.

Om du har fyllt i rapporten tidigare i samband med låneansökan kan du också se ert resultat.  Besvara enkäten så snart du kan men senast 31 januari 2023.

Samarbetet med Worldfavor stödjer bankens sammanställning av
information om våra kunders hållbarhetsarbete.
 
Tack för ditt engagemang.