Flaggor

FN utser 2025 till kooperationens år

FN utser 2025 till kooperationens år

År 2025 blir kooperationens år. Det har FN beslutat och uppmanar samtidigt medlemsstaterna att främja kooperativt företagande och uppmärksamma denna globalt framgångsrika affärsmodell.

FN kraftsamlar för kooperation runt om i världen. FN:s generalförsamling har beslutat att 2025 ska vara det internationella året för kooperation (International Year of Cooperatives). Förra gången detta hände var 2012 och sedan dess har kooperationens fördelar och förutsättningar lyfts i både nya FN-resolutioner och rapporter. Bland annat presenterade FN:s generalsekreterare António Guterres i april 2023 en rapport om kooperationens bidrag till social utveckling när det gäller jobbskapande, hungerbekämpning och en tryggad livsmedelsförsörjning. Nu vill FN se ett helt år där kooperativt företagande uppmärksammas som globalt framgångsrik affärsmodell. 

FN uppmanar samtidigt medlemsstaterna att främja kooperativ utveckling. FN pekar särskilt på behovet av att se över existerande lagstiftning och regelverk för att skapa en gynnsam miljö för kooperativa företag och deras konkurrenskraft samt att säkerställa tillgång till kapital och en rättvis skattelagstiftning.

Läs mer om FN:s initiativ kring kooperation:

 

Förbättrade villkor för kooperativa företag

Svensk Kooperation välkomnar det internationella kooperativa året och vill att initiativet ska leda till förbättrade villkor för kooperativa företag i Sverige och i världen.