Fjäril på en äng

Ekobankens årsredovisning 2023

Tillfredsställande resultat och inga kreditförluster – Ekobankens årsredovisning 2023

Ekobankens årsredovisning för 2023 är publicerad och i den finns sedvanlig information om bankens resultat, ställning och utveckling. Som tidigare rapporterats är bankens resultat efter skatt 4,6 mkr. Räntenettot och övriga rörelseintäkter har ökat med 17 % jämfört med 2022. Styrelsen har satt en ny kurs på tillkommande andelar så att den ökar med 3,8 %, till 1 460 kr/1 000 kr.

Ekobankens transparens

Ekobanken är den enda banken i Sverige där man kan se listan på alla företagslånekunder – som vi kallar transparent utlåning. Vi redogör även för hållbarhetsinformation, lånekundernas koldioxidutsläpp och bankens utåtriktade arbete och samarbeten. 

Tack för ditt engagemang 

Vilken gemensam kraft som står bakom Ekobanken - kunderna, medlemmarna, förtroendevalda, medarbetare, samarbetspartners - stort tack!
Läs hela årsredovisningen här.

 

Att bidra till ett hållbart samhälle

Ekobankens vision är att ställa kapital till förfogande för den hållbara omställning som världen behöver nu och framöver. Banken vill driva på för att skapa ett finansiellt system där pengarna är till för människan och planeten. Banken ska vara den mest trovärdiga banken i Sverige när det gäller att förvalta våra kunders pengar så att de stödjer hållbarhet – i ett brett perspektiv: ekologiskt, socialt och kulturellt. Missionen är att arbeta transparent och att bidra till att göra kapital mindre anonymt så att människor kan ta ansvar för hur pengar verkar, hur pengar investeras och varifrån lånade medel kommer. Banken gör det möjligt för kunderna att genom utlåning, sparande och medlemsinsatser/andelsägande i banken bidra till ett hållbart samhälle.

I en tid som denna är det viktigt att visa att det går att förändra och påverka samhället i en positiv riktning. Transparensen eller öppenheten är en byggsten för att skapa förändring. Ekobanken är Sveriges enda bank som arbetar med transparens i sin utlåning och organisation.