Duva

En gemensam fredsförklaring

Värdebaserade banker från hela världen står tillsammans för fred

På Global Alliance for Banking on Values (GABV) årsmöte ställde sig Ekobanken tillsammans med de andra värdebaserade bankerna bakom en gemensam fredsförklaring.

Den internationella sammanslutningen av värdebaserade banker, GABV, uppmanar enhälligt den globala finanssektorn att använda sitt massiva inflytande för att arbeta för att skapa fred, bl.a. genom ett stopp för finansieringen av produktion samt handel med vapen.
I en tid av stigande globala spänningar och rekordhöga utgifter för militären, stöder Ekobanken helhjärtat den gemensamma fredsförklaringen från GABV. Ekobanken är medlem i GABV, som i slutet av det just avslutade årsmötet i Milano har publicerat en gemensam och enhälligt antagen fredsförklaring. Samtidigt har GABV även publicerat en omfattande rapport, som belyser finanssektorns roll i förhållande till vapenindustrin.
Rapporten, tillsammans med fredsförklaringen, finns tillgänglig på GABV´s hemsida:


Milanodeklarationen: Ett uttalande för fred.