Vi behöver ställa frågor till er

Vi behöver ställa frågor till er

I dagarna har ett utskick gått ut till företag och föreningar där banken behöver uppdatera kundkännedomen. 

För att skydda både er och oss från att utnyttjas i penningtvättsyfte är vi enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens tillhörande föreskrifter skyldiga att ha dokumenterad kännedom om er som kund. Vi behöver även veta er skatterättsliga hemvist, alltså det land där ni betalar skatt och deklarerar inkomst.

När du gör bankaffärer
När vi möter er som kund, till exempel på internetbanken eller i personliga samtal, ställer vi ibland frågor om era bankaffärer eller skatterättsliga hemvist. Ni kan också ha fått ett brev hem till er där vi ber er skicka in nya uppgifter. Detta gör vi för att vi är skyldiga att ha god kunskap och kännedom om våra kunder för att inte banken ska utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. De uppgifter som ni lämnar behandlas helt konfidentiellt och omfattas av banksekretessen och allmänna dataskyddsförordningen.

Vad händer om vi inte får in dina uppgifter
En förutsättning för att ni ska kunna använda våra tjänster även i fortsättningen är att vi har rätt uppgifter om er och en säkerställd identitet. Om vi inte har detta kan vi i värsta fall tvingas begränsa era möjligheter att använda våra produkter och tjänster.

Har du frågor
Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss

Mer information
Läs mer på Skatteverket och Svenska bankföreningen