Ekobankens styrelse

Ordförande

Kristoffer Lüthi

Vice ordförande

Johan Öhnell

Geseke Lundgren

Ledamot

Geseke Lundgren

Ledamot

Ny ledamot 

Maria Rehnborg

Ledamot

Maria Rehnborg

Camilla Bjorklind

Ledamot

Camilla Björklind

Magnus Frank

Ledamot

Magnus Frank

Ledamot/VD

Maria Flock Åhlander

Om Ekobankens styrelse

Styrelsen väljs av bankens fullmäktige på möte i anslutning till stämman. Mandattider och val ska anpassas så att cirka en tredjedel av styrelseledamöterna väljs i anslutning till varje ordinarie föreningsstämma.

Ovanstående styrelseledamöter är, förutom VD/vVD, oberoende från banken.

Arbetsfördelningen mellan styrelseordföranden och verkställande direktören regleras i arbetsordningar. Beredning av frågor kring ersättning till vd fullgörs av Ersättningsutskottet. Ersättningen består av månadslön och normal pension.
Styrelsens protokoll förs av Lena Sjödin.

Styrelsens revisionsutskott

 • Kristoffer Lüthi
 • Maria Rehnborg

Styrelsens ersättningsutskott

 • Kristoffer Lüthi
 • Maria Rehnborg

Styrelsens kreditkommitté

Kreditkommittén får bevilja lån upp till ett samlat engagemang om ca 9 miljoner kronor. Lån med ett samlat engagemang därutöver beslutas av styrelsen.

 • Maria Flock Åhlander, vd 
 • Rebecca Kviberg, ekonomichef
 • Jan-Erik Laurén, extern ledamot
 • Kristoffer Lüthi, styrelseordförande
 • Maria Rehnborg, styrelseledamot
 • Reidar Erlandsson, kreditchef
 • Magnus Wallin, extern ledamot
 • Ewa Karlsson, protokollförare