Ekobankens styrelse

Ordförande

Kristoffer Lüthi

Vice ordförande

Johan Öhnell

Ledamot

Geseke Lundgren

Ledamot

Fredrik Lidman

Ledamot

Maria Rehnborg

Ledamot

Camilla Björklind

Ledamot/VD

Maria Flock Åhlander

Walter Osika

Ledamot

Walter Osika

Om Ekobankens styrelse

Styrelsen väljs av bankens fullmäktige på möte i anslutning till stämman. Mandattider och val ska anpassas så att cirka en tredjedel av styrelseledamöterna väljs i anslutning till varje ordinarie föreningsstämma.

Ovanstående styrelseledamöter är, förutom VD/vVD, oberoende från banken.

Arbetsfördelningen mellan styrelseordföranden och verkställande direktören regleras i arbetsordningar. Beredning av frågor kring ersättning till vd fullgörs av Ersättningsutskottet. Ersättningen består av månadslön och normal pension.
Styrelsens protokoll förs av Lena Sjödin.

Styrelsens revisionsutskott

 • Kristoffer Lüthi
 • Camilla Björklind

Styrelsens ersättningsutskott

 • Kristoffer Lüthi
 • Maria Rehnborg

Styrelsens kreditkommitté

Kreditkommittén får bevilja lån upp till ett samlat engagemang om ca 9 miljoner kronor. Lån med ett samlat engagemang därutöver beslutas av styrelsen.

 • Maria Flock Åhlander, vd 
 • Nina Lundin, ekonomichef
 • Jan-Erik Laurén, extern ledamot
 • Kristoffer Lüthi, styrelseordförande
 • Fredrik Lidman, styrelseledamot
 • Reidar Erlandsson, kreditchef
 • Magnus Wallin, extern ledamot