Skäve magasin

Fortsatt stabil utveckling för Ekobanken

Det gångna året har varit ett år med en stabil och positiv utveckling av banken. 2019 års resultat uppgår till 2,8 mkr, nettoutlåningen ökade med 4 %, inlåningen med 13 % och medlemsinsatserna med drygt 5 mkr. Styrelsen har satt en ny kurs på tillkommande andelar så att de ökade med 2 % till 1306 kr/1000 kr.

Under året valdes Kristoffer Lüthi till arbetande styrelseordförande efter bankens stämma i april. Efter 21 år som bankens vd slutade Annika Laurén i samband med årsskiftet. Ny vd sedan 1 januari är Maria Flock Åhlander som arbetat i olika roller i banken sedan 2007. Den här organisationsförändringen gör att Ekobanken fortsätter att utveckla och befästa sin position som det självklara valet för människor som vill att deras pengar ska användas så att samhället blir mer ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart.

Föreningsstämma
Årets stämma kommer att hållas på Kulturhuset i Ytterjärna fredag den 24 april. På förmiddagen bjuder vi in till minimässa och ett öppet seminarium. På eftermiddagen genomförs bankens årsstämma. Reservera datumet i kalendern och håll utkik efter seminariets tema på vår hemsida. Varmt välkomna!