årsredovisning 2020

Ekobankens årsredovisning 2020

Nu är  Ekobankens årsredovisning för 2020 publicerad. I årsredovisningen finns sedvanlig information om bankens resultat, ställning och utveckling samt kommentar på hur coronapandemin påverkat banken. Som vi tidigare har kommunicerat har vi en fortsatt tät dialog med våra kunder och vi gör vad vi kan för att stötta dem utifrån varje kunds specifika behov.

I årsredovisningen kan du även bl.a. se listan på alla våra företagslånekunder, hållbarhetsinformation, information om projektet Climate Change Commitment och exempel på hur och var vi har engagerat oss och vilka frågor i övrigt vi har arbetat med.

Läs hela årsredovisningen.