Kallelse till ordinarie stämma 28 april

Välkommen till Ekobankens ordinarie stämma den 28 april 2023

samt firande av Ekobankens 25-års jubileum med födelsedagslunch och tårtkalas!

Datum och plats: 28 april 2023 i Kulturhuset i Ytterjärna.

Stämman pågår mellan 13.00 - 15.00, men innan dess börjar vi med andra roliga aktiviteter och avslutar dagen med kalas:

  • Kaffe/te serveras från kl. 9.00
  • Seminarium kl. 9.30 –11.30.
  • Lunch kl. 11.30 –13.00
  • Stämman kl. 13.00 – ca 15.00
  • Tårtkalas kl. 15.00

Dagen inleds med ett inspirerande seminarium och minimässa med bankens kunder som utställare pågår hela dagen i Kulturhusets foajé.

På stämman kommer bokslutet att fastställas och sedvanliga årsmötesärenden enligt stadgarna att behandlas inklusive
val av ledamöter till fullmäktige och revisorer samt ersättningar till dessa.

Mot slutet av dagen blir det tårtkalas.

Kallelse och dagordning finner du här.

Anmälan sker här via formulär, senast 19 april. Anmälningstiden har nu gått ut men du kan fortfarande anmäla dig till stämman fram till 23/4, då utan rösträtt.

Kallelsen skickas också ut via Goda Affärer som skickas ut till samtliga medlemmar.

Vid frågor, kontakta banken per e-post: info@ekobanken.se eller per telefon 08-551 714 70 eller via säkert meddelande i internetbanken.