Ekobanken skylt i Gamla Stan, Stockholm

Ränteändring

Ekobanken sätter normalt räntor kvartalsvis. Banken lånar inte upp kapital för att låna ut, utan banken arbetar med inlåning och utlåning. Räntenettot är det överskott som ska täcka bankens kostnader såsom drift, personalkostnader, it-utveckling och övriga kostnader.

Banken har bestämt att ändra räntorna per 2 juli efter nuvarande ränteläge. Räntan har ändrats på både inlåning och utlåning.

Aktuella räntor 

Privat

Företag och föreningar